QL 37 - Làng Cấm - Lương Phong - Hiệp Hòa - Bắc Giang.   0965.12.02.88   mateximwindow@gmail.com

CÔNG TY CP CỬA NHỰA MATEXIM

o Nhà cung cấp tổng thể về cửa

o Được cấp chứng nhận sản phẩm đạt TCVN 7451:200

  1. Trang Chủ
  2. Tin tức

    Tin tức

    Cửa nhựa vân gỗ

    So sánh cửa gỗ và cửa nhựa upvc

    Người ta thường So sánh cửa gỗ và cửa nhựa upvc để được tốt hơn so với các loại cửa ra vào và cửa sổ. Đây không phải là chính xác. Một cánh cửa gỗ thực sự giá vé kém trong hầu hết các tiêu chí quan trọng mà một chủ nhà sẽ xem xét. cửa nhựa […]