QL 37 - Làng Cấm - Lương Phong - Hiệp Hòa - Bắc Giang.   0965.12.02.88   mateximwindow@gmail.com

CÔNG TY CP CỬA NHỰA MATEXIM

o Nhà cung cấp tổng thể về cửa

o Được cấp chứng nhận sản phẩm đạt TCVN 7451:200

  1. Trang Chủ
  2. Cửa nhựa lõi thép
  3. Cửa sổ mở trượt

    Cửa sổ mở trượt

    Cửa sổ mở trượt thường được sử dụng tại những vị trí hẹp,không có không gian mở hoặc sát với những căn hộ bên cạnh mà chúng ta vẫn cần ánh sáng,gió vào căn phòng của bạn